ایران گردی
نشست تخصصی: تعزیه و تعامل میان فرهنگی

بهمن ۱۳۹۶

اولین برنامه ایرانگردی هنری به همت انجمن علمی هنر اسلامی ایران درچهارم مردادماه سال ۱۳۹۷
سومین برنامه ایرانگردی هنری انجمن علمی هنراسلامی ایران در هفدهم آبان ماه سال ۱۳۹۷
انتخاب انجمن هنر اسلامی ایران به عنوان یکی از پنج انجمن برتر گروه هنر در سال ۱۳۹۷
پنجمین مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی هنر اسلامی ایران
دومین برنامه ایرانگردی هنری به همت انجمن علمی هنر اسلامی ایران درپانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۷
نشست تخصصی:وجه تعاملی هنر تعزیه و کارکرد اجتماعی آن

اسفند ۹۶

نشست تخصصی: شناخت نامه مجموعه تاریخی خواجه احمد یسوی

1آبان 1396- تهران

انجمن علمی هنر اسلامی ایران

به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي هنر ناب اسلامی- ایرانی و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به هنرهاي اسلامي، انجمن علمي هنراسلامي ايران تشكيل شده است.
انجمن علمی هنر اسلامی ایران با چشم‌انداز نیل به اهداف تعالی بخش این هنر از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران واقع در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيد و به شماره 32784 در اداره شركت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران به شناسه ملي 14003715611 ثبت و فعاليت خويش را آغاز نموده است.

عضویت در انجمن رویداد ها انتشارات کنگره


ارتباط با ما