کنگره بین المللی هنر اسلامی 2018

انجمن علمی هنر اسلامی ایران با استعانت پروردگار یکتا در نظر دارد کنگره بین‌المللی هنر اسلامی با عنوان "مانایی و پویایی" در سال 2018 برگزار نماید.

اولین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی هنر اسلامی با حضور برخی از اعضای محترم هیات موسس، هیات مدیره و بازرسان انجمن علمی هنر اسلامی ایران و جناب آقای دکتر حببیب الله صادقی و جناب آقای ایرج داداشی درتاریخ 17/06/95 چهارشنبه ساعت 17 برگزار شد.