سومین دوره اعضای هیات مدیره: از سال 1396-1398

 

دکتر رهبرنیا

دكتر زهرا رهبرنيا

سمت: رئیس انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي پژوهش هنر

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه الزهرا دانشكده هنر

 

 دکتر کریمیان

 

دکتر نادر کریمیان سردشتی

سمت: نایب رئیس انجمن

رشته تحصیلی:دکترای زبان و ادبیات فارسی و دکترای تاریخ علم

مرتبه علمی:عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

 

دکتر مطهری

دکتر سید میثم مطهری

سمت:  خزانه دار انجمن

رشته تحصیلی: دكتراي مطالعات تئاتر

مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

اعضای هیات مدیره 

 

دکتر حاجیان فرد

دکتر رامين حاجيان فرد

رشته تحصیلی: دكتراي تمدن اسلامی و جهان/ هنر اسلامی

مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

مهیار اسدی

مهیار اسدی

رشته تحصیلی: دانشجوی دكترای پژوهش هنر

 

پژمان دادخواه

پژمان دادخواه

رشته تحصیلی: دكترای فلسفه هنر

مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب و دانشگاه سوره

 گیتا مصباح

دکتر گیتا مصباح 

 رشته تحصیلی: دكترای پژوهش هنر

 

احمدذات اصغر

احمد ذات اصغر 

رشته تحصیلی: کارشناسي ارشد توليد سيما(تهيه کنندگي –کارگرداني)

مدرس دانشگاه جامع علمي –کاربردي

 

امیرنعیمی

امیرنعیمی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهرری

 

 

اعضاي بازرسان:

اعظم اصلانی

اعظم اصلاني سنجدری

رشته تحصیلی :كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما رودهن و دانشگاه جامع علمي –کاربردی

 

 

لطف اله آریان

لطف الله كارگری آریان

رشته تحصیلی: دانشجوي دكترای هنر اسلامی

 

علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلیهنر اسلامی

مربی موسسه آموزش عالی غير انتفاعي فردوسی مشهد