پذیرش و مدیریت منابع

انجام امور مربوط به عضوگیری و طبقه­بندی و دسته بندی اعضا بر اساس علایق و مهارتها، صدور کارت عضویت، برنامه­ریزی برای اعطای تسهیلات به اعضا در سطوح مختلف، معرفی به بخش­های انجمن برای بکارگیری در بخش مورد نظر زیر نظر مدیر پذیرش و مدیریت منابع.