دبیرخانه

این بخش از انجمن به رصد کلیه مکاتبات انجمن، پیگیری مصوبات انجمن در جلسات و دریافت گزارش عملکرد بخش­های مختلف انجمن به ترتیب زمانی و موضوعی و زیر نظر شخص دبیر انجمن می­پردازد.

 

دبیر انجمن:

29

اعظم اصلاني سنجدري

كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما –رودهن و دانشگاه جامع علمی-کاربردی