خزانه داری

انجام کلیه امور مالی و بانکی انجمن، برنامه­ریزی، بودجه­بندی و تخصیص اعتبار مالی انجمن در بازه های زمانی متنوع زیر نظر شخص خزانه­دار.

 

خزانه دار:

29

اعظم اصلاني سنجدري

كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما –رودهن و دانشگاه جامع علمی-کاربردی