آموزش، همایش ها و نشست های تخصصی

هماهنگی لازم برای برگزاری نشست­ها و دوره­های تخصصی در راستای اهداف انجمن و در ارتباط با بخش پژوهش و گروه­های تخصصی زیر نظر مدیر آموزش، همایش­ها و نشست­های تخصصی.