انتخاب انجمن هنر اسلامی ایران به عنوان یکی از پنج انجمن برتر گروه هنر در سال ۱۳۹۷

 با توجه به نتایج ارزشمند و دستاوردهای مهم انجمن هنر اسلامی ایران، این انجمن از سوی دفتر کمیسیون انجمن های علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق گردید، جزو پنج انجمن برتر گروه هنر در سال 1397 قرار گیرد.