ایران گردی هنری

دومین برنامه ایرانگردی هنری انجمن علمی هنراسلامی ایران در پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۷ با اقامت دو روزه در کاروانسرای شاه عباسی کویر مرنجاب

انجمن در نظر دارد بازدید علمی دو روزه ای را در کاروانسرای شاه عباسی کویر مرنجاب از روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه تا جمعه ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۷ برگزار کند. از تمام اعضای محترم انجمن، فرهیختگان، پژوهشگران، هنرمندان و علاقمندان به حوزه هنر و فرهنگ دعوت می شود در این سفر علمی تفریحی حضور یابند. گفتنی است کویر مرنجاب از نقاط بکر استان اصفهان در حوالی شهرهای آران و بیدگل است.

 

سومین برنامه ایرانگردی هنری انجمن علمی هنراسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ هفدهم آبان ماه با اقامت دو روزه در کاروانسرای شاه عباسی کویر مرنجاب

سومین برنامه ایرانگردی هنری انجمن علمی هنراسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ هفدهم آبان ماه با اقامت دو روزه در کاروانسرای شاه عباسی کویر مرنجاب برگزار می شود.
انجمن در نظر دارد بازدید علمی دو روزه ای را در کاروانسرای شاه عباسی کویر مرنجاب از روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه تا جمعه ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۹۷ برگزار کند. از تمام اعضای محترم انجمن، فرهیختگان، پژوهشگران، هنرمندان و علاقمندان به حوزه هنر و فرهنگ دعوت می شود در این سفر علمی تفریحی حضور یابند.